Fjärdlång och dess historia

Fjärdlång är en ö som var bebodd tidigt. Redan under 1400-talet fanns det bofasta människor här. Det var dock inte förrän under 1700-talet som det började dyka upp större gårdar på ön. Då fanns två stora gårdar med hus och djur. Dessutom fanns det ett mindre torp på ön. Under den här tiden var fisket mycket viktigt och man fångade huvudsakligen strömming och den såldes sedan till olika köpare i Stockholm. Man sköt också fågel när säsongen var inne. Svärta, ejder och alfåglar var alla mycket uppskattade matfåglar som ofta sköts i trakten.

När ryssarna kom

Det fredliga livet på ön fick dock inte hålla i sig allt för länge. Under slutet av 1700-talet kom nämligen ryssarna och brände ner samtliga byggnader på ön. Människorna som bodde där lyckades i vissa fall fly. Det var inte förrän under 1800-talet som svenskarna började ta sig över till ön igen och då köpte Blom Smådalaro Fjärdlång. Ön har sedan funnits i flera olika släkter och den har också ägts av släkten Wallenberg under ett par år. Under 1950-talet såldes sedan ön. Syftet var att den skulle användas just som natur- och kulturskyddsområde. Det fanns ett tag planer på att bygga semesterlägenheter men de planerna lades snabbt på is. Andra världskriget kom nämligen emellan och efter det blev det inga lägenheter. Istället byggdes stugor, den så kallade Thielska Villan med mera. Senare började även segelklubbar hålla till på ön.

Elektricitet och övernattning

I dag finns det flera små stugor att övernatta i på ön. Det finns fler än 40 bäddar och för att övernattningen ska kunna bli så bekväm som möjligt har man också dragit ut elektricitet till ön. Alla byggnader har också moderniserats, det har installerats olika typer av toaletter med mera. Det gör att de allra flesta kan njuta av upplevelsen.